Sprawozdania

Poniżej lista dokumentów do pobrania:

 • Statut Fundacji Rak’n’Roll. Wygraj Życie! [pobierz]
 • Sprawozdanie finansowe 2022
  Informacje ogólne, bilans, rachunek zysków i strat [pobierz]
  Informacje uzupełniające do bilansu [pobierz]
  Sprawozdanie merytoryczne z działalności [pobierz]
 • Sprawozdanie finansowe 2021
  Informacje ogólne, bilans, rachunek zysków i strat [pobierz]
  Informacje uzupełniające do bilansu [pobierz]
  Sprawozdanie merytoryczne z działalności [pobierz]
 • Sprawozdanie finansowe 2020
  Bilans [pobierz]
  Informacje ogólne [pobierz]
  Informacje uzupełniające do bilansu [pobierz]
  Rachunek zysków i strat [pobierz]
  Sprawozdanie merytoryczne z działalności [pobierz]
 • Sprawozdanie finansowe 2019
  Bilans [pobierz]
  Informacje ogólne [pobierz]
  Informacje uzupełniające do bilansu [pobierz]
  Rachunek zysków i strat [pobierz]
  Sprawozdanie merytoryczne z działalności [pobierz]
 • Sprawozdanie finansowe 2018
  Bilans [pobierz]
  Informacje ogólne [pobierz]
  Informacje uzupełniające do bilansu [pobierz]
  Rachunek zysków i strat [pobierz]
  Sprawozdanie merytoryczne z działalności [pobierz]
 • Sprawozdanie finansowe 2017
  Bilans [pobierz]
  Informacje ogólne [pobierz]
  Informacje uzupełniające do bilansu [pobierz]
  Rachunek zysków i strat [pobierz]
  Sprawozdanie merytoryczne z działalności [pobierz]
 • Sprawozdanie finansowe 2016
  Bilans [pobierz]
  Informacje ogólne [pobierz]
  Informacje uzupełniające do bilansu [pobierz]
  Rachunek zysków i strat [pobierz]
  Sprawozdanie merytoryczne z działalności [pobierz]
 • Sprawozdanie finansowe 2015
  Bilans [pobierz]
  Informacje ogólne [pobierz]
  Informacje uzupełniające do bilansu [pobierz]
  Rachunek zysków i strat [pobierz]
  Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2015 r. [pobierz]
 • Rozliczenie zbiórki publicznej 2015
 • Sprawozdanie finansowe 2014 [pobierz]
 • Sprawozdanie ze zbiórki publicznej prowadzonej na podstawie pozwolenia
  ministra administracji i cyfryzacji nr 189/2014 z dnia 24 marca 2014 r. [ pobierz]
 • Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za 2013 rok [pobierz]
 • Rachunek wyników 2013 [pobierz]
 • Bilans 2013 [pobierz]
 • Sprawozdanie merytoryczne 2011 [pobierz]
 • Rachunek wyników 2011 [pobierz]
 • Bilans 2010 [pobierz]
 • Bilans 2010 [pobierz]
 • Bilans 2009 [pobierz]
Fundacja
Rak’n’Roll. Wygraj Życie!
Al. Wilanowska 313A
02-665 Warszawa
NIP: 9512296994
zobacz na mapie
22 841 27 47
biuro@raknroll.pl
BNP PARIBAS:
39 1600 1462 1893 9704 1000 0001
KRS 0000338803
zbieraj na Facebooku
Rak'n'Roll @ Facebook
Rak'n'Roll @ Instagram
Rak'n'Roll @ Twitter
Rak'n'Roll @ LinkedIn
Sklep Rak'n'Roll