Niech wybierają Twój produkt

83%
badanych kupiło produkt, z którego dochód był przeznaczony na cele społeczne.*

50%
badanych deklaruje, że chętniej kupi produkt, wspierający działania Rak’n’Roll.**

Część zysku z produktu oznakowanego logo Rak’n’Roll pomoże chorym przejść przez raka.
Przy okazji, Twój produkt wzmocni swoją pozycję na rynku.
Marketing zaangażowany społecznie jest tak skuteczny, bo wywołuje szczere zaangażowanie
konsumentów, którzy stają się lojalni wobec marki.
Marki, których produkty wsparły Rak’n’Roll:

Porozmawiajmy. Napisz: biznes@raknroll.pl lub zadzwoń do Doroty.
Dorota Nawrocka, tel. +48 690 208 635
*w ciągu roku poprzedzającego badanie, Badanie „Platforma komunikacji fundraisingowej” dla Fundacji Rak’n’Roll, Maison&Partners, kwiecień 2020 r.
** Badanie „Platforma komunikacji fundraisingowej” dla Fundacji Rak’n’Roll, Maison&Partners, kwiecień 2020 r.
Nazwa i logo Rak’n’Roll są zastrzeżone i objęte ochroną prawną. Dotyczy to również nazw i znaków graficznych programów Fundacji. Używanie ich bez zezwolenia Fundacji Rak’n’Roll. Wygraj Życie! jest zabronione. Dotyczy to zwłaszcza wykorzystywania nazwy i logo Fundacji do promocji/sprzedaży produktów, z których część dochodu będzie przeznaczona na rzecz Fundacji. Wszelkie działania, związane z wykorzystaniem nazwy i logo Rak’n’Roll wymagają zawarcia umowy między Fundacją, a partnerem.
Fundacja
Rak’n’Roll. Wygraj Życie!
Al. Wilanowska 313A
02-665 Warszawa
NIP: 9512296994
zobacz na mapie
22 841 27 47
biuro@raknroll.pl
BNP PARIBAS:
39 1600 1462 1893 9704 1000 0001
KRS 0000338803
zbieraj na Facebooku
Rak'n'Roll @ Facebook
Rak'n'Roll @ Instagram
Rak'n'Roll @ Twitter
Rak'n'Roll @ LinkedIn
Sklep Rak'n'Roll