Aktualności

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (PTChO) wraz z Konsultantem krajowym ds. chirurgii onkologicznej powołało Grupę Doradczą Pacjentów. Inicjatywa ma zacieśnić współpracę między chirurgami onkologami oraz organizacjami pacjentów, tak aby głos i potrzeby pacjentów jeszcze silniej wybrzmiewały w działaniach Towarzystwa, które nakierowane są na poprawę jakości i efektywności leczenia pacjentów onkologicznych. W skład Grupy Doradczej Pacjentów weszło dziesięć organizacji reprezentujących potrzeby pacjentów chorujących na różne typy nowotworów.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej powołało Grupę Doradczą Pacjentów, do której zaprosiło dziesięć organizacji pacjenckich: EuropaColon Polska, Federacja Stowarzyszań „Amazonki”, Fundacja Onkologiczna „Nadzieja”, Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie!, Fundacja OmeaLife Rak piersi nie ogranicza, Fundacja Wygrajmy Zdrowie, Inicjatywa All.Can, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma.

Celem Grupy Doradczej Pacjentów przy PTChO jest strategiczne doradztwo dla Zarządu Towarzystwa w zakresie działań PTChO skierowanych do pacjentów lub działań ukierunkowanych na optymalizację opieki wokół pacjentów.

Podczas spotkania inicjującego prof. Wojciech Wysocki, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej podkreślał potrzebę jeszcze lepszego poznania przez lekarzy perspektywy pacjentów – problemów z jakimi się zmagają, a także ich niezaspokojonych potrzeb. Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej od lat podejmuje działania mające na celu polepszenie opieki medycznej oraz zwiększenie szans przeżycia pacjentów onkologicznych. Jako Towarzystwo, tworzymy wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne, konsultujemy i współtworzymy dokumenty dotyczące kształtowania opieki nad pacjentami onkologicznymi, dlatego też uważamy, że głos doradczy pacjentów jest niezbędny dla właściwej realizacji naszych zadań. Powołana przez nas Grupa Doradcza Pacjentów to kolejny krok prowadzący do ulepszenia systemu opieki onkologicznej w Polsce – powiedział prof. Wojciech Wysocki, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, dodając – Powołana Grupa sankcjonuje wcześniejszą partnerską współpracę Towarzystwa z organizacjami pacjentów i nadaje jej nowy, bardziej ustrukturyzowany charakter. Równocześnie jest to szansa na uzgadnianie i prezentowanie jednolitego stanowiska w kwestiach istotnych z punktu widzenia opieki nad pacjentami.

Inicjatywa pozwoli także środowisku pacjenckiemu szerzej zapoznać się z aktywnościami realizowanymi przez PTChO na rzecz podnoszenia jakości i efektywności leczenia onkologicznego.

Kategorie

Archiwum

Fundacja
Rak’n’Roll. Wygraj Życie!
Al. Wilanowska 313A
02-665 Warszawa
NIP: 9512296994
zobacz na mapie
22 841 27 47
biuro@raknroll.pl
BNP PARIBAS:
39 1600 1462 1893 9704 1000 0001
KRS 0000338803
zbieraj na Facebooku
Rak'n'Roll @ Facebook
Rak'n'Roll @ Instagram
Rak'n'Roll @ Twitter
Rak'n'Roll @ LinkedIn
Sklep Rak'n'Roll