Polityka newslettera

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie! z siedzibą w Warszawie przy al. Wilanowskiej 313A, 02-665 Warszawa; KRS: 0000338803, NIP: 9512296994 zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email biuro@raknroll.pl telefonicznie pod numerem 22 841 2747 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować poprzez email iod@raknroll.pl, telefonicznie pod numerem 22 841 2747 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, która może być w dowolnym momencie wycofania, co jednakże pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera,

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora to dane zwykłe: imię, adres-email.

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, a także podmioty współpracujące z Fundacją przy realizacji działań statutowych oraz podmioty świadczące usługi IT.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.

10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Fundacja
Rak’n’Roll. Wygraj Życie!
Al. Wilanowska 313A
02-665 Warszawa
NIP: 9512296994
zobacz na mapie
22 841 27 47
biuro@raknroll.pl
BNP PARIBAS:
39 1600 1462 1893 9704 1000 0001
KRS 0000338803
zbieraj na Facebooku
Rak'n'Roll @ Facebook
Rak'n'Roll @ Instagram
Rak'n'Roll @ Twitter
Rak'n'Roll @ LinkedIn
Sklep Rak'n'Roll