Aktualności

W dniach 7-8 września, 65 kolarzy z różnych zakątków świata wspólnie przemierzy trasę 470 km z Paryża do Eindhoven. Coroczny międzynarodowy Tour Rowerowy to 15-letnia tradycja pracowników firmy Atos, wspierająca chorych w przejściu przez raka.

English below

Choć nadrzędnym celem AtosTour jest wzmacnianie więzi między kolegami, których wspólną pasją jest kolarstwo, to główną ideą łączącą uczestników jest chęć niesienia pomocy innym. Każdy z nich zadeklarował swoją pomoc w zbiórce środków dla wybranej, lokalnej organizacji wspierającej chorych na raka. Dzięki decyzji Andrzeja wśród nich znalazła się Fundacja Rak’n’Roll!

Możesz dołączyć do AtosTour, wspierając zbiórkę Andrzeja. Dodaj mu skrzydeł, wpłacając darowiznę na: AtosTour: zbiórka Andrzeja dla Rak’n’Roll

Jeżeli chcesz dokonać wpłaty bezpośrednio na konto Fundacji Rak’n’Roll, skorzystaj z poniższych danych:

Wpłata krajowa:

Konto główne (PLN):
73 1140 2017 0000 4502 1050 9042

Konto walutowe (EURO):
76 1140 2017 0000 4112 0111 2275

Wpłata zagraniczna:

Konto główne (PLN)
IBAN: PL 73 1140 2017 0000 4502 1050 9042
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Konto walutowe (EURO)
IBAN: PL 76 1140 2017 0000 4112 0111 2275
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

W opisie przelewu dodaj: AtosTour2018

470 km in two days to help. Join the AtosTour!

On 7th and 8th of September 65 cyclist from around the world will cycle together 470 km from Paris to Eindhoven. The annual international Cycling Tour is a Atos 15-years old tradition, supporting patients in battle with cancer.

Although the prime objective of AtosTour is to strengthen the bond between colleagues whose common passion is cycling the main idea that joints the participants is the willingness to help others.

Each of participants declared his help in collecting the founds for a selected local organization supporting cancer patients. Thanks to Andrzej’s decision, the RakN’Roll is among them!

You can join AtosTour by supporting Andrzej’s collection. Give him the wings by paying a donation to:
AtosTour: support Andrzej’s collection for Rak’n’Roll

If you want to make a payment directly to the Rak’n’Roll Foundation account, use the following data:

Domestic payment:
Main account (PLN):
73 1140 2017 0000 4502 1050 9042

Foreign currency account (EURO):
76 1140 2017 0000 4112 0111 2275

International payment:

Main account (PLN):
IBAN: PL 73 1140 2017 0000 4502 1050 9042
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Foreign currency account (EURO):
IBAN: PL 76 1140 2017 0000 4112 0111 2275
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

In the transfer description field add: AtosTour2018

Kategorie

Archiwum

Fundacja
Rak’n’Roll. Wygraj Życie!
Al. Wilanowska 313A
02-665 Warszawa
NIP: 9512296994
zobacz na mapie
22 841 27 47
biuro@raknroll.pl
BNP PARIBAS:
39 1600 1462 1893 9704 1000 0001
KRS 0000338803
zbieraj na Facebooku
Rak'n'Roll @ Facebook
Rak'n'Roll @ Instagram
Rak'n'Roll @ Twitter
Rak'n'Roll @ LinkedIn
Sklep Rak'n'Roll