Aktualności

Piętnaście organizacji wspierających pacjentów onkologicznych z całego kraju przygotowało 10 postulatów do systemu refundacyjnego. Inicjatywa ma związek z planowanymi zmianami ustawy refundacyjnej oraz innych regulacji, np. ratunkowego dostępu do leków. Pacjenci będą walczyć, aby w ramach prac nad nowelizacjami prawa uwzględniać stanowisko pacjentów.

W liście skierowanym do Ministra Zdrowia autorzy zwracają uwagę, że w debacie publicznej dotyczącej projektowanych zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce wiele miejsca poświęcono planowanym zmianom w aktach prawnych wpływających na dostępność terapii. Dotychczas jednak brakowało stanowiska pacjentów, dla których skutki zmian będą najistotniejsze.

Poparcie dla inicjatywy wyraziło dotychczas piętnaście organizacji wspierających pacjentów onkologicznych z całego kraju. Ich celem jest prezentacja postulatów na etapie prac w resorcie oraz w Parlamencie. W swoim piśmie zaznaczają, że w przypadku chorych zmagających się z chorobami nowotworowymi wszelkie zmiany wpływające na dostępność terapii mają szczególnie istotny charakter. Po pierwsze, dostępność terapii onkologicznych poza systemem finansowanym ze środków publicznych jest znikoma i osiągalna dla nielicznych. Po drugie, dostępność terapii jest jednym z czynników istotnie wpływających na skuteczność leczenia w systemie opieki onkologicznej. Po trzecie, wielokrotnie w swojej działalności szukając możliwości rozwiązania problemów związanych z dostępnością leczenia, spotykali się z problemami, których występowanie motywowano regulacjami prawnymi. Tymczasem rolą państwa jest zapewnienie odpowiednich ram prawnych, w których pacjenci mogą uzyskać najlepsze możliwe leczenie.

Postulaty są dostępne tutaj: POSTULATY

Pismo zostało przesłane do Ministerstwa Zdrowia oraz Parlamentu 26 września.

Lista organizacji popierających (w kolejności alfabetycznej, stan na 26.09.2016):
Federacja Stowarzyszeń Amazonki
Fundacja Carita – Żyć ze Szpiczakiem
Fundacja Gwiazda Nadziei
Fundacja Onkocafe – Razem Lepiej
Fundacja Onkologiczna Alivia
Fundacja Onkologiczna No pasaRAK
Fundacja „Pokonaj raka”
Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie!
Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO
Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego „Gladiator”
Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Rakiem z Chorobami Nowotworowymi Sanitas
Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Rakiem Jajnika Niebieski Motyl
Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”
Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca

Kategorie

Archiwum

Fundacja
Rak’n’Roll. Wygraj Życie!
Al. Wilanowska 313A
02-665 Warszawa
NIP: 9512296994
zobacz na mapie
22 841 27 47
biuro@raknroll.pl
BNP PARIBAS:
39 1600 1462 1893 9704 1000 0001
KRS 0000338803
zbieraj na Facebooku
Rak'n'Roll @ Facebook
Rak'n'Roll @ Instagram
Rak'n'Roll @ Twitter
Rak'n'Roll @ LinkedIn
Sklep Rak'n'Roll