Katarzyna Koralczyk

leczenie powikłań pooperacyjnych, rehabilitacja, konsultacje specjalistyczne, dojazdy, leki, specjalistyczna żywność, badania

58 358,65 zł
89%
65 000,00 zł
Kwota wsparcia
Historia

English version below

Kochani, chciałabym bardzo serdecznie podziękować za wszelkie wpłaty na moje konto w fundacji Rak’n’Roll, za udostępnianie moich postów o zbiórkach oraz za przekazanie 1% podatku w roku 2020r. Udało się zrealizować założony cel, za co jestem Wam i Fundacji Rak’n’Roll niezmiernie wdzięczna.

W dniu dzisiejszym chciałam Wam przekazać, że dzięki Waszym wpłatom udało się, między innymi, sfinansować:
– koszty związane z odbyciem trzech operacji w Słupsku i jednej operacji w Kościerzynie;
– bardzo kosztowne dojazdy do placówek medycznych (Słupsk, Kościerzyna, Gdańsk, Gliwice) w dobie pandemii COVID-19, których nawet nie byłam w stanie przewidzieć na etapie zakładania zbiórki;
– koszty noclegów w Słupsku (łącznie miesiąc), Gliwicach (5 tygodni podczas radioterapii), Kościerzynie (tydzień czasu);
– prywatne wizyty lekarskie, badania specjalistyczne przed operacją;
– indywidualne zabiegi fizjoterapeutyczne w celu usprawnienia ręki po operacji limfadenektomii (usunięcia węzłów z pachy prawej);
– zakupy drogich środków opatrunkowych, żywności specjalistycznej, leków.

Niestety, nie zawsze, tak jak w życiu, wszystko da się przewidzieć. Aktualnie jestem po ciężkiej chemioterapii dożylnej, radioterapii i po 4 operacjach, w trakcie chemioterapii uzupełniającej (Kapecytabiny). W planach była 1 lub 2 operacje, ale mierzę się z powikłaniami pooperacyjnymi, co wiąże się z bardzo częstymi podróżami do chirurga/szpitali, zlokalizowanych poza miejscem mojego zamieszkania oraz dużymi wydatkami z tym związanymi. Ponadto, nadal powinnam korzystać z indywidualnych zabiegów fizjoterapeutycznych usprawniających rękę, aby uniknąć obrzęku limfatycznego.

Dlatego ponownie zwracam się z prośbą o wsparcie mnie w dalszym leczeniu, przekazanie w tym roku 1% na moje leczenie, udostępnianie mojej zbiórki w mediach społecznościowych i wpłaty na moje konto. Z góry bardzo serdecznie dziękuję za wszelką pomoc i wsparcie mi okazane.

___

Dears,
I would like to thank all of you very much for all your contributions to my account in the Rak’n’Roll Foundation as well as for sharing my posts on Facebook about funds raising and giving me 1% of your income tax in 2020. I am very grateful to you and Rak’n’Roll Foundation because the goal has been achieved.

But today I would like to tell you that thanks to your contributions, it was possible to cover the following costs:

– associated with three surgeries in Słupsk and one in Kościerzyna;
– very expensive travel costs to medical centers (Słupsk, Kościerzyna, Gdańsk, Gliwice) during the Covid-19 pandemic which I wasn’t able to predict at the beginning of funds collecting;
– accomodation in Słupsk (a month), in Gliwice (5 weeks of radiotherapy), in Kościerzyna (a week);
– private medical visits and special diagnostics before the first surgery;
– individual physiotherapy treatment in order to have my arm exercised after lymphadenectomy (removal of the lymph nodes under the right arm);
– very expensive wound dressings, food for special medical purposes and drugs.

Unfortunately, not always in life, everything is able to be predicted. Currently, I have finished very hard chemotherapy and radiotherapy. I have had 4 surgeries and now I’m receiving additional chemotherapy (Kapecytabina). In fact, there were 1 or 2 surgeries planned but I’m struggling with complications after the first surgery which results in frequent travels to surgeon/hospitals located away from my place of living and it requires huge expenses. Moreover, I should have individual physiotherapy treatments on regular basis in order to have my arm exercised to avoid lymphederma.

Therefore, I would like to ask you once again to support me in my further medical treatment by giving me 1% of your income tax in 2021, sharing my posts on social media and contributing money to my account in the Rak’n’Roll Foundation. Thank you very much in advance for any help and support.

***

Oto ja – Kasia K – wielka miłośniczka czworonogów, aktywnie spędzająca czas, ciekawa świata i stale szukająca nowych wyzwań… Moja wrodzona wrażliwość sprawia, że jeszcze sama do niedawna byłam zaangażowana we wspieranie wszelkich akcji dla potrzebujących: chorych dzieci i zwierząt. Zawsze niezależna, samodzielna, „zadaniowo” podchodząca do życia :).

18 listopada 2019 roku lekarka wykonująca biopsję piersi poinformowała mnie, że niestety zachorowałam na raka, co oficjalnie zostało potwierdzone w dniu 3 grudnia 2019 r. przez chirurga. Okazało się, że to rak trójujemny, czyli najbardziej agresywna i najgorsza z odmian nowotworów piersi, „Godżilla” – jak trafnie określił ten typ mój lekarz onkolog. Godżilla zdążyła już niestety zaatakować węzły.

Nie pozostało mi nic innego jak tradycyjnie „zadaniowo podejść do tematu” i stawić czoła Godżilli, jakby to był kolejny projekt do zrealizowania w życiu :).

Przeszłam jedną z najsilniejszych chemioterapii, tzw. czerwoną, a obecnie jestem w trakcie chemii białej z dodatkiem Karboplatyny. Przede mną operacje, radioterapia i zobaczymy co dalej… Napisałam w liczbie mnogiej operacje, ponieważ mam wykazaną mutację w genie BRCA1, co oznacza, że muszę poddać się obustronnej mastektomii z jednoczasową rekonstrukcją, aby nie dopuścić do rozwoju raka również w drugiej piersi i jeszcze jednej operacji, żeby uniknąć nowotworu jajnika.

Mam nadzieję, że uda mi się skutecznie „wykopać Godżillę”, dzięki Waszemu wsparciu i pomocy, której potrzebuję, aby zebrać potrzebne środki na kosztowną operację obustronnej mastektomii z jednoczasową rekonstrukcją (jej koszt to: 45 000 zł), która musi zostać wykonana w terminie 3-4 tygodni od zakończenia chemioterapii, tj. na przełomie maja i czerwca 2020 r.

Ponadto, na bieżąco pokrywam i będę pokrywała koszty konsultacji lekarskich, dojazdów do specjalistów w różnych miastach, specjalistycznych leków i żywności oraz koszty rehabilitacji pooperacyjnych i turnusu rehabilitacyjnego.

Kieruję się w życiu zasadą, że dobro i karma wracają. Walczę i mam nadzieję, że będę miała jeszcze wiele, wiele okazji, żeby to udowodnić.

Dziękuję z góry za wszelką okazaną pomoc finansową i wsparcie.

Wpłat można dokonywać na subkonto podopiecznego:
Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie!
PL68 1600 1462 1893 9704 1000 0061
z dopiskiem:
„dla Katarzyny Koralczyk”
Dane do przelewów z zagranicy:
Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie!
IBAN:
PL68 1600 1462 1893 9704 1000 0061
BIC:
PPABPLPK
z dopiskiem:
„dla Katarzyny Koralczyk”
Wsparcie Podopiecznego przez PayU lub PayPal jest odzwierciedlane na pasku postępu zbiórki w codziennych aktualizacjach. Jeśli wybierzesz przelew tradycyjny, Twoja wpłata zostanie odzwierciedlona na pasku w rozliczeniu tygodniowym.
Możesz pomóc przekazując swój 1%:
KRS: 0000338803
cel szczegółowy: „dla Katarzyny Koralczyk”
09.03.2021
Aktualizacja celu i wysokości zbiórki, zgodnie z potrzebami na rok 2021.
04.01.2022
1 761,60 zł
rehabilitacja, dojazd do placówki medycznej
15.12.2021
29,38 zł
leki
10.12.2021
1 000,20 zł
rehabilitacja
18.11.2021
923,90 zł
dojazdy do placówek medycznych, zakwaterowanie, konsultacja specjalistyczna
15.10.2021
1 440,20 zł
rehabilitacja
21.09.2021
1 000,20 zł
rehabilitacja
14.09.2021
13,52 zł
Opatrunki po operacji
06.09.2021
531,90 zł
dojazd do placówki medycznej, konsultacja medyczna, leki
18.08.2021
188,15 zł
leki
10.08.2021
2 447,40 zł
dojazd, zakwaterowanie, rehabilitacja
21.07.2021
458,14 zł
dojazd do placówki rehabilitacyjnej, badania
24.06.2021
250,00 zł
badania
22.06.2021
1 065,80 zł
dojazdy do placówki medycznej, konsultacja lekarska, zakwaterowanie w miejscu leczenia
01.06.2021
1 665,10 zł
rehabilitacja, leki
04.05.2021
1 443,96 zł
konsultacje dietetyka klinicznego, zakup sprzętu medycznego, specjalistyczna żywność, leki
23.04.2021
863,14 zł
dojazd do placówki medycznej, leczenie i pielęgnacja ran pooperacyjnych
06.04.2021
1 350,00 zł
rehabilitacja
01.04.2021
3 237,73 zł
Leczenie ran pooperacyjnych, środki opatrunkowe, dojazdy do placówek medycznych, zakwaterowanie w miejscu leczenia, leki
17.03.2021
792,53 zł
dojazd do placówki medycznej, pobyt w miejscu leczenia, leki
08.03.2021
18,50 zł
dojazd do placówki medycznej
05.03.2021
33 330,54 zł
Aktualizacja celu i wysokości zbiórki, zgodnie z potrzebami na rok 2021.
25.02.2021
2 286,77 zł
Leki, dojazdy do placówek medycznych, zakwaterowanie w miejscu ambulatoryjnego leczenia, specjalistyczna żywność, opatrunki, żele wspomagające gojenie ran
02.02.2021
54,61 zł
specjalistyczna żywność, opatrunki, preparaty przyspieszające gojenie ran
29.01.2021
4 138,60 zł
transport do placówek medycznych, zakwaterowanie w miejscu leczenia, specjalistyczna żywność, fizjoterapia
11.01.2021
424,57 zł
leki, specjalistyczna żywność, badania, dojazd do placówki medycznej
23.12.2020
626,07 zł
leki, badania
16.12.2020
1 188,00 zł
Przejazd do Gdańska w celu odbycia wizyty kontrolnej u onkologa
10.12.2020
665,69 zł
rehabilitacja, dojazdy do placówki medycznej, konsultacja medyczna
07.12.2020
545,37 zł
dojazdy do placówki medycznej, specjalistyczna żywność, środki opatrunkowe, konsultacja medyczna, leki
07.12.2020
445,33 zł
rehabilitacja
27.11.2020
1 150,00 zł
Powrót z Gliwic do Warszawy po odbyciu radioterapii
04.11.2020
313,54 zł
specjalistyczna żywność, dojazdy do placówek medycznych, preparaty przyspieszające gojenie ran
16.10.2020
1 080,00 zł
Przejazd z Warszawy do Gliwic w celu odbycia radioterapii
09.10.2020
3 825,00 zł
zakwaterowanie w miejscu ambulatoryjnej radioterapii
30.09.2020
94,87 zł
specjalistyczna żywność, gorset ortopedyczny
30.09.2020
51,43 zł
specjalistyczna żywność
03.09.2020
154,50 zł
specjalistyczna żywność, opatrunki
02.09.2020
705,00 zł
fizjoterapia
25.08.2020
666,72 zł
badania, konsultacje medyczne, dojazd do placówki medycznej
19.08.2020
2 138,63 zł
wynajem auta i paliwo na dojazd do placówki medycznej, pobyt w hotel przyszpitalnym podczas konsultacji medycznej, bielizna pooperacyjna, leki, fizjoterapia, specjalistyczna żywność, opatrunki
03.08.2020
353,85 zł
dojazd do placówki medycznej, nocleg w miejscu leczenia
20.07.2020
3 791,59 zł
plastry, transport z Warszawy do Słupska i z powrotem, transport z /do placówki medycznej w miejsce pobytu ambulatoryjnie, bielizna pooperacyjna, pobyt w miejscu ambulatoryjnie po operacji, paliwo
26.06.2020
1 397,31 zł
leki, opatrunki, bandaże, transport do/z placówki medycznej do miejsca pobytu ambulatoryjnie, bielizna pooperacyjna, przyrządy potrzebne do rekonwalescencji po mastektomii
22.06.2020
1 200,00 zł
transport powrotny ze Słupska
18.06.2020
2 240,00 zł
zakwaterowanie w miejscu ambulatoryjnej operacji i w czasie rekonwalescencji
15.06.2020
450,00 zł
badanie oznaczenia węzła wartowniczego przed operacją
02.06.2020
704,87 zł
dojazdy do placówki medycznej, 2 szczepionki, specjalistyczna żywność (nutridrinki), zastrzyki, marihuana medyczna, specjalistyczny sprzęt
14.05.2020
581,23 zł
dojazd do placówki medycznej, 2 dawka szczepionki, specjalistyczna żywność
29.04.2020
606,74 zł
dojazd do placówki medycznej, szczepionka, specjalistyczna żywność
Fundacja
Rak’n’Roll. Wygraj Życie!
Al. Wilanowska 313A
02-665 Warszawa
NIP: 9512296994
zobacz na mapie
22 841 27 47
biuro@raknroll.pl
BNP PARIBAS:
39 1600 1462 1893 9704 1000 0001
KRS 0000338803
zbieraj na Facebooku
Rak'n'Roll @ Facebook
Rak'n'Roll @ Instagram
Rak'n'Roll @ Twitter
Rak'n'Roll @ LinkedIn
Sklep Rak'n'Roll