Edyta P.

Leczenie lekiem nierefundowanym TECENTRIQ (Atezolizumab), koszty związane z leczeniem

99 481,29 zł
24%
400 000,00 zł
Kwota wsparcia
Historia

English version below

Mam na imię Edyta, mam 32 lata. W wieku 12 lat przeżyłam chorobę i śmierć mojego taty, który w wieku 38 lat zmarł na raka trzustki.

Niestety w czerwcu tego roku, zdiagnozowano u mnie najgroźniejszy z możliwych nowotworów piersi – rak potrójnie ujemny z przerzutami do węzłów chłonnych. Stan zaawansowania nowotworu nie pozwala na operację (usunięcie piersi) przed zredukowaniem guza lekami. Rak ten jest bardzo złośliwy i szybko postępuje, a jego złośliwość charakteryzuje się najczęściej niekorzystnym przebiegiem klinicznym oraz złym rokowaniem. W Polsce standardowym leczeniem jest chemioterapia, którą właśnie rozpoczęłam, ale w większości przypadków rak rozwija na nią odporność i staje się wtedy niewyleczalny.

Od lekarzy dowiedziałam się, że jest lek o nazwie TECENTRIQ, który zwiększa znacząco szanse skuteczności chemioterapii a zatem moje szanse na przeżycie. Zaleceniem lekarzy jest stosowanie chemioterapii połączonej z tym lekiem. Potrzebuje przed operacją 7 dawek tego leku, a po operacji kolejne 8 dawek. Koszt jednej dawki to 23 tys. złotych. Koszt całej kuracji tym lekiem wynosi zatem 345 tysięcy złotych, do tego inne koszty leczenia. Niestety lek ten nie jest refundowany przez NFZ.

Jestem jeszcze młodą osobą i mam wiele planów na przyszłość. Strasznie ciężko jest mi pogodzić się z tą sytuacją, tym bardziej, że wszystko wydarzyło się brutalnie szybko. Postanowiłam nie poddać się i walczyć o moje życie z całą moją energią. Z nadzieją w sercu zwracam się o pomoc w zakupie tego leku. Dziękuję.

***

My name is Edyta, I’m 32 years old. At the age of 12, I experienced my dad’s illness and death, who at the age of 38 died of pancreatic cancer.

Unfortunately, in June this year, I was diagnosed with the most dangerous breast cancer possible – triple negative cancer with lymph node metastases. The stage of the tumor does not allow surgery (removal of the breast) before reducing the tumor with drugs. This cancer is very malignant and progresses rapidly, and its malignancy is usually characterized by unfavorable clinical course and poor prognosis. In Poland, the standard treatment is chemotherapy that I have just started, but in most cases the cancer develops resistance to it and becomes incurable then.

I learned from my doctors that there was a drug called TECENTRIQ, which significantly increases the chances of the effectiveness of chemotherapy and therefore my chances of survival. Doctors advise to use chemotherapy combined with this drug. I need 7 doses of TECENTRIQ before surgery, and another 8 doses after surgery. The cost of one dose is PLN 23 000 (5 300 Eur). The cost of the entire treatment with this drug is therefore PLN 345,000 (79 500 EUR), plus other treatment costs. Unfortunately, this drug is not reimbursed by the National Health Fund.

I am still a young person and I have many plans for the future. It’s terribly hard for me to come to terms with this situation, the more so that everything happened brutally quickly. I decided not to give up and fight for my life with all my energy. With hope in my heart, I am asking for help in purchasing this drug. Thank you.

Wpłat można dokonywać na subkonto podopiecznego:
Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie
PL94 1600 1462 1893 9704 1000 0078
z dopiskiem:
„dla Edyty P.”
Dane do przelewów z zagranicy:
Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie
IBAN:
PL94 1600 1462 1893 9704 1000 0078
BIC:
PPABPLPK
z dopiskiem:
„dla Edyty P.”
Link do płatności PayPal:
PayPal
z dopiskiem:
„dla Edyty P.”
Wsparcie Podopiecznego przez PayU będzie automatycznie widoczne na pasku postępu zbiórki. Jeśli wybierzesz przelew tradycyjny lub PayPal, Twoja wpłata zostanie odzwierciedlona na pasku w zbiorczej wpłacie co dwa tygodnie.
Możesz pomóc przekazując swój 1%:
KRS: 0000 33 88 03
cel szczegółowy: „dla Edyty P.”
18.11.2020
12 700,00 zł
lek nierefundowany
29.09.2020
989,00 zł
badania specjalistyczne
01.09.2020
22 700,00 zł
lek nierefundowany tecentriq
13.08.2020
1 950,00 zł
badania specjalistyczne
13.08.2020
22 700,00 zł
lek nierefundowany tecentriq
al. Wilanowska 313A
02-665 Warszawa
22 841 27 47
biuro@raknroll.pl
/FundacjaRaknRoll
Rak'n'Roll @ Facebook
Rak'n'Roll @ Instagram
Rak'n'Roll @ Twitter
Rak'n'Roll @ Open FM