Wsparcie zawodowe

Niezależnie od indywidualnych okoliczności sytuacja związana z koniecznością poszukania nowego miejsca pracy często bywa trudna, stresująca albo wręcz oceniana jako niemożliwa do przezwyciężenia. Jednak każda zmiana przynosi szansę na dalszy rozwój i nowe możliwości. To, czy zmiana ta będzie korzystna i satysfakcjonująca w znaczącym stopniu zależy od Ciebie. Proponujemy nasze wsparcie w postaci sesji doradczej, która da Ci wiedzę jak poruszać się̨ po rynku pracy i pozwoli przygotować plan działania ukierunkowany na otrzymanie ciekawych ofert pracy. Podczas naszej sesji:

  • przeanalizujesz swoją dotychczasową ścieżkę zawodową i możliwości jej dalszego rozwoju,
  • rozpoznasz swój potencjał zawodowy (mocne i słabe strony) oraz zdefiniujesz swoje cele i preferencje zawodowe,
  • otrzymasz wiedzę na temat rynku pracy i funkcjonujących na nim mechanizmów, a także wskazówki jak napisać dobre CV i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • skonsultujesz możliwości wykorzystania Twoich kompetencji przez przyszłych pracodawców i otrzymasz listę firm zajmujących się rekrutacją sprofilowaną pod kątem Twoich celów zawodowych.

Proces poszukiwań nowej pracy jest działaniem długofalowym, wymagającym przemyślanego planu i motywacji niezbędnej do jego realizacji, a ich połączenie decyduje o skuteczności podejmowanych działań, czyli docieraniu do nowych, rozwijających propozycji zawodowych. Warto u progu tych poszukiwań być dobrze przygotowanym – temu właśnie ma służyć nasza sesja, wiedza i doświadczenie konsultantów.

ul. Wiśniowa 59 lok. 6
02-520 Warszawa
22 841 27 47
biuro@raknroll.pl
/FundacjaRaknRoll
Rak'n'Roll @ Facebook
Rak'n'Roll @ Instagram
Rak'n'Roll @ Twitter
Rak'n'Roll @ Open FM